ثبت نام رده های سنی زیر 8 و 10 و 12 سال دختران کشور