تبلیغات

اسلایدر

WWW.GILCHESS.IR - ابتکار عمل
 
WWW.GILCHESS.IR
CHESS IS THE BEST GAME
درباره وبلاگ


GILCHESS

مدیر وبلاگ : hooman fathee
نویسندگان
شنبه 29 آذر 1393

ابتکار عمل

این مطلب بسیار مفید واقع خواهد شد ...

 

مسابقه دو مشت زن در رینگ مسابقه را تصور کنید ، یکی از مشتزنها پی در پی به حریف خود ضربه می زند و مشتزن دیگر ضربه ها را دفاع می کند ، درست است که مشتزن دوم هنوز شکست نخورده ولی اصطلاحاً می گویند که مشتزن اولی ابتکار عمل را در دست گرفته و شانس پیروزی او بیشتر است.

در شطرنج مفهوم ابتکار عمل به این صورت بیان می شود که یکی از طرفین با انجام هر حرکت خود تهدیدی بوجود آورد و طرف دیگر مجبور به دفع آن تهدید گردد و به همین ترتیب یک سلسله حرکات توام با تهدید سبب شود که طرف مدافع از نقشه ها و طرحهای خود غافل شده و آرایش و هماهنگی سوارهایش را از دست بدهد. در بیانی ساده تر ابتکار عمل یعنی داشتن قدرت تهدید.

ابتکار عمل می تواند از داشتن یک ستون باز بر روی قلعه حریف ،داشتن یک پیاده رونده ، داشتن مرکز متحرک ، داشتن برتری فضا و...حتی داشتن امکان بازی بهتر با سوارها حاصل شود. اکنون با بررسی نمونه های مختلف بیشتر به مفهوم ابتکار عمل می پردازیم.

ابتکار عمل 

 

مسابقه دو مشت زن در رینگ مسابقه را تصور کنید ، یکی از مشتزنها پی در پی به حریف خود ضربه می زند و مشتزن دیگر ضربه ها را دفاع می کند ، درست است که مشتزن دوم هنوز شکست نخورده ولی اصطلاحاً می گویند که مشتزن اولی ابتکار عمل را در دست گرفته و شانس پیروزی او بیشتر است.

در شطرنج مفهوم ابتکار عمل به این صورت بیان می شود که یکی از طرفین با انجام هر حرکت خود تهدیدی بوجود آورد و طرف دیگر مجبور به دفع آن تهدید گردد و به همین ترتیب یک سلسله حرکات توام با تهدید سبب شود که طرف مدافع از نقشه ها و طرحهای خود غافل شده و آرایش و هماهنگی سوارهایش را از دست بدهد. در بیانی ساده تر ابتکار عمل یعنی داشتن قدرت تهدید.

ابتکار عمل می تواند از داشتن یک ستون باز بر روی قلعه حریف ،داشتن یک پیاده رونده ، داشتن مرکز متحرک ، داشتن برتری فضا و...حتی داشتن امکان بازی بهتر با سوارها حاصل شود. اکنون با بررسی نمونه های مختلف بیشتر به مفهوم ابتکار عمل می پردازیم.

  

 نمونه اول

در این وضعیت نوبت حرکت با سفید است. ملاحظه کنید که سفید چگونه با انجام تهدیدهای متوالی هماهنگی سوارهای حریف را بر هم زده در عین حال هماهنگی لازم برای یک حمله قاطع را بین سوارهای خود ایجاد می کند.

1.Nf3 Qc5 2.Be3 Qd6 3.Rfd1 Qc7 4.Nb5 Qc8 5.Ng5

با طرح Qe2 و گرفتن پیاده h5 و در نهایت حمله نیرومند علیه شاه حریف.

 

 

نمونه دوم

سفید: براون (2575)

سیاه: کوینتروس (2495)

ویک آن زی

Browne,W (2575) - Quinteros,M (2495)

Wijk aan Zee, 1974

[B52]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.c4 Qg4?

 

 

سیاه با انجام این حرکت قصد دارد یکی از پیاده های g2 یا e4 را بگیرد. اما این حرکت باعث عقب افتادن سیاه در گسترش سوارهایش خواهد شد.

گسترش سریع سوارها در شروع بازی یکی از مهمترین اصول بازی شطرنج است.

6.0–0! Qxe4 7.d4!

هنگامیکه در گسترش پیش هستید بازی را باز کنید. زیرا این سوارهای گسترش یافته هستند که از فضای ایجاد شده استفاده خواهند کرد.

7…, cxd4 8.Re1 Qc6 9.Nxd4 Qxc4?

 

 

با گرفتن پیاده دوم، سیاه خود را در معرض شکست قرار می دهد. این حرکت باعث باز شدن خطوط بیشتر بنفع سوارهای حریف شده و همچنین امکان گسترش سریع و تهدیدمند سوارهای سفید را فراهم می کند.

10.Na3! Qc8 11.Bf4

 

 

با تهدید Bxd6 . به وضعیت استقرار سوارهای دو طرف توجه کنید. سوارهای سفید آماده حمله نهائی هستند در حالیکه سوارهای سیاه همچنان در جای اولیه خود قرار دارند. این حاصل همان پیاده خوری و عدم گسترش سیاه است.

11…, Qd7 12.Nab5 e5

 

 

 

13.Bxe5!

تخریب سد دفاعی شاه حریف. مهره های سیاه در وضعیتی نیستند که بتوانند از شاه خود به خوبی دفاع کنند.

13…, dxe5 14.Rxe5+ Be7 15.Rd5 Qc8 16.Nf5 Kf8 17.Nxe7 Kxe7 18.Re5+

و سیاه در مقابل حرکت Qd6 هیچ دفاعی ندارد.

1–0

 

 نمونه سوم

سفید: موریتس پورگس

سیاه: امانوئل لاسکر

نورمبرگ 1896

Porges,M - Lasker,E

Nuremberg , 1896

 

 

در وضعیت بالا سیاه با ایجاد تهدیدهای پی در پی موفق به در دست گرفتن ابتکار عمل می شود.

14….,d5

با این حرکت اسب سفید مجبور به ترک مرکز شده و ستون e برای حمله برخاستی سیاه آماده می شود.

15.Ned2 Ba3!

حمله دوگانه به وزیر سفید و فیل b2 .

16.Be5

اجباری. در صورت:

16.Qa6 Bxb2 17.Rab1 Nc5

سفید سوار از دست می دهد.

16...f6 17.Qa6 fxe5 18.Qxa3

ادامه:

18.Qxb7 e4 19.Nd4 Bb2

به برتری قاطع سیاه منجر می شود.

 

 

18...e4!

یک تهدید قوی دیگر که مدافع شاه حریف را دور می کند.

19.Nd4 Qf6

حمله به اسب و نیم نگاهی به پیاده f2 .

20.c3 Rf8

باز هم تهدید.

21.f3

پس از:

21.Rf1 Qg5!

سیاه ضمن حمله به اسب d2 تهدید …Bh3 را نیز دارد.

21...Qg5 22.Qc1 Nc5

با تهدید انجام  …Nd3 .

23.Nf1 Qg6 24.Re3 Nd3 25.Qd1 Nf4!

با توسل به ایجاد تهدیدهای متوالی سیاه اسب خود را از b7 به f4 رساند.

26.Ng3 h5! 27.Nde2

 

 

 

27…, Nxg2! 28.Kxg2 exf3+ 29.Rxf3

29…, Bh3+! 30.Kxh3 Qg4+ 31.Kg2 Qxf3+ 32.Kg1 h4 33.Nh1 Qe3+

0–1

 

 

نمونه چهارم

سفید: داویدسون

سیاه: آلخین

زمرینگ

Davidson,J - Alekhine,A

Semmering, 1926

 

 

14...Bc7!

با تهدید:

15…,Rxd4! 16.Rxd4 Qe5

15.Be3 Re8!

با این حرکت سیاه تهدید گرفتن پیاده e4 را ایجاد کرده و هماهنگی مهره های خود را بهبود می بخشد. در ضمن پس از انجام Bd3 برای دفاع از پیاده e4 ، سفید در آینده برای مسدود کردن قطر h2-b8 نمی تواند حرکت g3 را به دلیل ضعف پیاده h3 انجام دهد.

16.Bd3 Nh5 17.Nce2 g6

مسدود کردن قطر b1-h7 و همچنین کنترل خانه f5 .

18.Re1 Nd7!

هماهنگ کردن همه مهره ها . اکنون سیاه تهدید Nc5 را دارد.

19.Nf3 Bb6

سیاه مجدداً تهدید Nc5 را ایجاد می کند. در صورت:

20.Bxb6 axb6

ستون a به نفع سیاه باز می شود و حرکت Nc5 نیز همچنان به قوت خود باقیست.

20.Bg5 Qc5!

 

 

 

پیشنهاد تعویض وزیرها و رفتن به یک آخر بازی برتر:

21.Qxc5 Nxc5 22.Nc1 f6 23.Bd2 Nxd3 24.Nxd3 Ng3 25.e5 Bf5 -/+

21.Nc3 Ne5 22.Nxe5 Qxe5 23.Be3 Bc7! 24.Ne2 Qh2+ 25.Kf1

 

 

 

25…, Bxh3! 26.gxh3 Qxh3+ 27.Kg1 Bh2+ 28.Kh1 Nf4! 29.Nxf4

در صورت:

29.Bxf4 Bg3+!

29…, Bxf4+ 30.Kg1 Bh2+ 31.Kh1 Qf3+! 32.Kxh2 Re5 33.Qc5 Rxc5 34.Bxc5 Qh5+ 35.Kg2 Qxc5–+نوع مطلب :
برچسب ها : GILCHESS، شطرنج، قهرمانی شطرنج جهان، مسابقات شطرنج، گیل شطنج، شطرنج گیلان، شطرنج-شطرنج گیلان -تمرین شطرنج-تاکتیک-استاتژی-شروع بازی -آخر بازی-آچمزی-وسط بازی-پوزیسیون-مسابقات شطرنج-شطرنج جهان-اخبار شطرنج -اخیار شطرنج گیلان - اخبار شطرنج ایران - اخبار شطرنج جهان-باشگاه شطرنج نوین -شطرنج رشت،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 آبان 1397 06:05 ب.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for beginner blog writers?
I'd definitely appreciate it.
چهارشنبه 23 آبان 1397 09:01 ب.ظ
I love it when individuals come together and share ideas. Great
site, continue the good work!
سه شنبه 22 آبان 1397 09:20 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your site.

You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write
some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
Please send me an email if interested. Kudos!
دوشنبه 21 آبان 1397 09:05 ب.ظ
I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know
such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!
یکشنبه 20 آبان 1397 08:50 ق.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent idea
شنبه 19 آبان 1397 08:29 ق.ظ
Inspiring quest there. What occurred after? Thanks!
جمعه 18 آبان 1397 01:26 ب.ظ
What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are pleasant in favor of new users.
جمعه 18 آبان 1397 06:06 ق.ظ
Hi! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
My website covers a lot of the same subjects as
yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an email. I look forward
to hearing from you! Superb blog by the way!
سه شنبه 15 آبان 1397 03:47 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you're just too wonderful. I really like
what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of to keep it
smart. I can not wait to read far more from you.
This is actually a tremendous web site.
شنبه 12 آبان 1397 12:29 ب.ظ
I think this is one of the most significant info for me. And i'm glad reading
your article. But should remark on some general things, The website style is
great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
دوشنبه 7 آبان 1397 03:26 ب.ظ
Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your
content. Please let me know. Thanks
پنجشنبه 3 آبان 1397 12:35 ق.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a
totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
سه شنبه 1 آبان 1397 02:03 ب.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this web site needs a lot more attention.
I'll probably be returning to read through more, thanks for the information!
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:26 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more
of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!
دوشنبه 16 مهر 1397 12:26 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed
and I hope you write again very soon!
یکشنبه 15 مهر 1397 09:16 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart... Take
care! Where are your contact details though?
یکشنبه 15 مهر 1397 02:43 ب.ظ
Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this article
here at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.
شنبه 14 مهر 1397 02:35 ق.ظ
Hey There. I found your blog the use of msn.
That is an extremely smartly written article. I'll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:55 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was totally right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply
how much time I had spent for this information! Thanks!
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:48 ب.ظ
Now I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to read further news.
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:05 ب.ظ
If some one wants expert view on the topic of blogging and site-building afterward i advise him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the good work.
جمعه 6 مرداد 1396 10:32 ب.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This web site provides useful information to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه